Eski Uzex.uz saytiga
o'tish

TUZILGAN BITIMLAR REYESTRI

Shartnoma sanasi Bitim raqami Mahsulot narxi (so'm) Shartnoma № Mahsulot markasi Miqdori O'lchov birligi Shartnoma turi Bitimning bajarilish holati
18/09/2023 12:02:25 6488711 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
18/09/2023 12:02:25 6488710 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
18/09/2023 12:02:25 6488709 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
18/09/2023 12:02:25 6488708 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
18/09/2023 12:02:24 6488707 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
18/09/2023 12:02:24 6488706 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
18/09/2023 12:02:21 6488705 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
18/09/2023 12:02:21 6488704 61450000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 5 тонна внутренний Разблокирован
18/09/2023 12:02:21 6488703 36870000.0300 2374 Сахар-песок категории ТС-2 3 тонна внутренний Исполнено
18/09/2023 12:02:21 6488702 122900010.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
18/09/2023 12:02:21 6488700 117693230.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
18/09/2023 12:02:21 6488699 117693230.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
18/09/2023 12:02:20 6488698 117693230.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
18/09/2023 12:02:20 6488697 117693230.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
18/09/2023 12:02:20 6488696 117693230.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
18/09/2023 12:02:20 6488695 117693230.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
18/09/2023 12:02:20 6488694 117695000.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
18/09/2023 12:02:20 6488693 117700000.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
18/09/2023 12:02:20 6488692 117700000.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
18/09/2023 12:02:20 6488691 117700000.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 17:01:22 6487214 117695000.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 17:01:22 6487213 117695000.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 17:01:21 6487212 117695000.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 17:01:21 6487211 117695000.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 17:01:21 6487210 117695000.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 17:01:21 6487209 117695000.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 17:01:21 6487208 117700000.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 17:01:21 6487207 117713500.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 17:00:47 6486958 127505550.0000 74719 Этиловый спирт ректификованный высшей очистки изготовленный из сока сахарного тростника-мелассы (декалитр) 500 декалитр внутренний Исполнено
15/09/2023 12:02:10 6486406 111870000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 9 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 12:02:10 6486405 124300000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 12:02:10 6486404 124300000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 12:02:10 6486403 124300000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 12:02:10 6486402 124300000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 12:02:10 6486401 124300000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 12:02:09 6486386 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
15/09/2023 12:02:09 6486385 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 12:02:09 6486384 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
15/09/2023 12:02:09 6486383 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
15/09/2023 12:02:09 6486382 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
15/09/2023 12:02:09 6486381 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
15/09/2023 12:02:09 6486380 61450000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 5 тонна внутренний Исполнено
15/09/2023 12:02:09 6486379 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
15/09/2023 12:02:09 6486378 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
15/09/2023 12:02:09 6486377 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
15/09/2023 12:02:09 6486376 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
15/09/2023 12:02:08 6486375 122900000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
15/09/2023 12:02:08 6486374 122900010.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 12:02:08 6486373 110610009.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 9 тонна внутренний Оплата
15/09/2023 12:02:08 6486372 122900010.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
15/09/2023 12:02:02 6486366 117701710.0000 77875 Сахар-песок рафинированный белый высококачественный высокой очистки 10 тонна внутренний Оплата

53213 dan 300 dan 350 gacha yozuvlar aks ettirildi
"Arxiv ma`lumotlarini olish uchun saytga a`zo bo`ling"