Eski Uzex.uz saytiga
o'tish

SHARTNOMA RAQAMI - 9973766

Sotuv miqdori Yuklangan miqdor Qoldiq miqdori Yuklab berish sanasi Hafta kuni Izoh
25,00 25,00 0,00 2 пятница
100,00 0,00 100,00 5 понедельник
110,00 0,00 110,00 6 вторник
100,00 0,00 100,00 7 среда
100,00 0,00 100,00 8 четверг
100,00 30,00 70,00 9 пятница Документы оформляется по логистике с 9-00 до 12-00. После 12-00 нельзя зарегистрироваться в портале.
60,00 0,00 60,00 12 понедельник
110,00 0,00 110,00 13 вторник
110,00 0,00 110,00 14 среда
40,00 37,00 3,00 15 четверг
40,00 0,00 40,00 16 пятница
30,00 30,00 0,00 21 среда
30,00 15,00 15,00 22 четверг
30,00 0,00 30,00 23 пятница