Eski Uzex.uz saytiga
o'tish

SHARTNOMA RAQAMI - 9955279

Sotuv miqdori Yuklangan miqdor Qoldiq miqdori Yuklab berish sanasi Hafta kuni Izoh
200000,00 0,00 200000,00 1 вторник -
20000,00 20000,00 0,00 2 среда
20000,00 12000,00 8000,00 3 четверг
20000,00 0,00 20000,00 4 пятница
20000,00 0,00 20000,00 5 суббота
400000,00 0,00 400000,00 10 четверг
400000,00 0,00 400000,00 11 пятница
400000,00 0,00 400000,00 12 суббота
400000,00 40000,00 360000,00 14 понедельник