Eski Uzex.uz saytiga
o'tish

SHARTNOMA RAQAMI - 9955090

Sotuv miqdori Yuklangan miqdor Qoldiq miqdori Yuklab berish sanasi Hafta kuni Izoh
50,00 0,00 50,00 1 вторник
30,00 20,00 10,00 2 среда
30,00 22,00 8,00 3 четверг
50,00 12,00 38,00 9 среда Корма смесь 65 Уз Анд-2 АО Андижондонмахсулотлари. Махсулотни юклаб чикариш вакти 16:00 гача,
50,00 30,00 20,00 10 четверг Корма смесь 65 Уз Анд-2 АО Андижондонмахсулотлари. Махсулотни юклаб чикариш вакти 16:00 гача,
50,00 30,00 20,00 11 пятница Корма смесь 65 Уз Анд-2 АО Андижондонмахсулотлари. Махсулотни юклаб чикариш вакти 16:00 гача,
30,00 0,00 30,00 12 суббота
30,00 0,00 30,00 14 понедельник Корма смесь 65 Уз Анд-2 АО Андижондонмахсулотлари. Махсулотни юклаб чикариш вакти 16:00 гача,
30,00 10,00 20,00 15 вторник Корма смесь 65 Уз Анд-2 АО Андижондонмахсулотлари. Махсулотни юклаб чикариш вакти 16:00 гача,
30,00 0,00 30,00 16 среда Корма смесь 65 Уз Анд-2 АО Андижондонмахсулотлари. Махсулотни юклаб чикариш вакти 16:00 гача,