Ҳафталик котировкалар

Ҳафталик котировкалар 24-02-2020 - 28-02-2020 -  PDF (442Kb)

Ҳафталик котировкалар 24-02-2020 - 28-02-2020 (экспорт) -  PDF (190Kb)

Ҳафталик котировкалар 17-02-2020 - 21-02-2020 -  PDF (442Kb)

Ҳафталик котировкалар 17-02-2020 - 21-02-2020 (экспорт) -  PDF (190Kb)

Ҳафталик котировкалар 10-02-2020 - 14-02-2020 -  PDF (442Kb)

Ҳафталик котировкалар 10-02-2020 - 14-02-2020 (экспорт) -  PDF (190Kb)

Ҳафталик котировкалар 03-02-2020 - 07-02-2020 -  PDF (442Kb)

Ҳафталик котировкалар 03-02-2020 - 07-02-2020 (экспорт) -  PDF (190Kb)

Ҳафталик котировкалар 27-01-2020 - 31-01-2020 -  PDF (442Kb)

Ҳафталик котировкалар 27-01-2020 - 31-01-2020 (экспорт) -  PDF (190Kb)

Ҳафталик котировкалар 20-01-2020 - 24-01-2020 -  PDF (442Kb)

Ҳафталик котировкалар 20-01-2020 - 24-01-2020 (экспорт) -  PDF (190Kb)

Ҳафталик котировкалар 13-01-2020 - 17-01-2020 -  PDF (442Kb)

Ҳафталик котировкалар 13-01-2020 - 17-01-2020 (экспорт) -  PDF (190Kb)

Ҳафталик котировкалар 06-01-2020 - 10-01-2020 -  PDF (442Kb)

Ҳафталик котировкалар 06-01-2020 - 10-01-2020 (экспорт) -  PDF (190Kb)

 

2019 йилнинг ҳафталик котировкалари

2018 йилнинг ҳафталик котировкалари