Эски Uzex.uz сайтига
ўтиш

КОТИРОВКАЛАР

Ҳафталик котировкалар 10-01-2022-14-01-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 10-01-2022-14-01-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 05-01-2022-08-01-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 05-01-2022-08-01-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 27-12-2021-30-12-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 27-12-2021-30-12-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 20-12-2021-24-12-2021-внутр-рынок-1
Ҳафталик котировкалар 20-12-2021-24-12-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 13-12-2021-17-12-2021-внутр-рынок-1
Ҳафталик котировкалар 13-12-2021-17-12-2021-экспорт-2
Ҳафталик котировкалар 06-12-2021-10-12-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 06-12-2021-10-12-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 29-11-2021-03-12-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 29-11-2021-03-12-2021-экспорт-1
Ҳафталик котировкалар 22-11-2021-26-11-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 22-11-2021-26-11-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 15-11-2021-19-11-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 15-11-2021-19-11-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 08-11-2021-12-11-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 08-11-2021-12-11-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 01-11-2021-05-11-2021-внутр-рынок-2
Ҳафталик котировкалар 01-11-2021-05-11-2021-экспорт-1
Ҳафталик котировкалар 25-10-2021-29-10-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 25-10-2021-29-10-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 18-10-2021-22-10-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 18-10-2021-22-10-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 11-10-2021-15-10-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 11-10-2021-15-10-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 04-10-2021-08-10-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 04-10-2021-08-10-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 27-09-2021-30-09-2021-внутр-рынок-1
Ҳафталик котировкалар 27-09-2021-30-09-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 20-09-2021-24-09-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 20-09-2021-24-09-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 13-09-2021-17-09-2021-внутр-рынок-1
Ҳафталик котировкалар 13-09-2021-17-09-2021-экспорт-1
Ҳафталик котировкалар 06-09-2021-10-09-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 06-09-2021-10-09-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 30-08-2021-31-08-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 30-08-2021-31-08-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 23-08-2021-27-08-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 23-08-2021-27-08-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 16-08-2021-20-08-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 16-08-2021-20-08-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 09-08-2021-13-08-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 09-08-2021-13-08-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 02-08-2021-06-08-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 02-08-2021-06-08-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 26-07-2021-30-07-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 26-07-2021-30-07-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 17-07-2021-24-07-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 17-07-2021-24-07-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 12-07-2021-16-07-2021-внутр-рынок-2
Ҳафталик котировкалар 12-07-2021-16-07-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 05-07-2021-09-07-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 05-07-2021-09-07-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 28-06-2021-02-07-2021-внутр-рынок-2
Ҳафталик котировкалар 28-06-2021-02-07-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 21-06-2021-25-06-2021-внутр-рынок-1
Ҳафталик котировкалар 21-06-2021-25-06-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 14-06-2021-18-06-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 14-06-2021-18-06-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 07-06-2021-11-06-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 07-06-2021-11-06-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 31-05-2021-04-06-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 31-05-2021-04-06-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 24-05-2021-28-05-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 24-05-2021-28-05-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 17-05-2021-21-05-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 17-05-2021-21-05-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 10-05-2021-12-05-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 10-05-2021-12-05-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 03-05-2021-07-05-2021-внутр-рынок-1
Ҳафталик котировкалар 03-05-2021-07-05-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 26-04-2021-30-04-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 26-04-2021-30-04-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 19-04-2021-23-04-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 19-04-2021-23-04-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 12-04-2021-16-04-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 12-04-2021-16-04-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 05-04-2021-09-04-2021-внутр-рынок-3
Ҳафталик котировкалар 05-04-2021-09-04-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 29-03-2021-02-04-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 29-03-2021-02-04-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 23-03-2021-27-03-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 23-03-2021-27-03-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 15-03-2021-19-03-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 15-03-2021-19-03-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 09-03-2021-12-03-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 09-03-2021-12-03-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 01-03-2021-05-03-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 01-03-2021-05-03-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 22-02-2021-26-02-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 22-02-2021-26-02-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 15-02-2021-19-02-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 15-02-2021-19-02-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 08-02-2021-12-02-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 08-02-2021-12-02-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 01-02-2021-05-02-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 01-02-2021-05-02-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 25-01-2021-29-01-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 25-01-2021-29-01-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 18-01-2021-22-01-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 18-01-2021-22-01-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 11-01-2021-15-01-2021-внутр-рынок-1
Ҳафталик котировкалар 11-01-2021-15-01-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 04-01-2021-08-01-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 04-01-2021-08-01-2021-экспорт