Эски Uzex.uz сайтига
ўтиш

КОТИРОВКАЛАР

Ҳафталик котировкалар 01-08-2022-05-08-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 01-08-2022-05-08-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 25-07-2022-29-07-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 25-07-2022-29-07-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 18-07-2022-22-07-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 18-07-2022-22-07-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 13-07-2022-16-07-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 13-07-2022-16-07-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 04-07-2022-08-07-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 04-07-2022-08-07-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 27-06-2022-01-07-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 27-06-2022-01-07-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 20-06-2022-24-06-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 20-06-2022-24-06-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 13-06-2022-17-06-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 13-06-2022-17-06-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 06-06-2022-10-06-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 06-06-2022-10-06-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 30-05-2022-04-06-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 30-05-2022-04-06-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 23-05-2022-27-05-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 23-05-2022-27-05-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 16-05-2022-20-05-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 16-05-2022-20-05-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 10-05-2022-13-05-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 10-05-2022-13-05-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 05-05-2022-07-05-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 05-05-2022-07-05-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 25-04-2022-29-04-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 25-04-2022-29-04-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 18-04-2022-22-04-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 18-04-2022-22-04-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 11-04-2022-15-04-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 11-04-2022-15-04-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 04-04-2022-08-04-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 04-04-2022-08-04-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 28-03-2022-01-04-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 28-03-2022-01-04-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 24-03-2022-25-03-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 24-03-2022-25-03-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 14-03-2022-18-03-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 14-03-2022-18-03-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 07-03-2022-11-03-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 07-03-2022-11-03-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 28-002-2022-04-03-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 28-02-2022-04-03-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 21-01-2022-25-02-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 21-02-2022-25-02-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 14-01-2022-18-02-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 14-02-2022-18-02-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 07-01-2022-11-02-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 07-02-2022-11-02-2022-экспорт-1
Ҳафталик котировкалар 31-01-2022-04-02-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 31-01-2022-04-02-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 24-01-2022-28-01-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 24-01-2022-28-01-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 17-01-2022-21-01-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 17-01-2022-21-01-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 10-01-2022-14-01-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 10-01-2022-14-01-2022-экспорт
Ҳафталик котировкалар 05-01-2022-08-01-2022-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 05-01-2022-08-01-2022-экспорт