Электрон харидлар бўйича видео қўлланма | Видео


02 Июл 2014 в 05:22

Электрон харидлар бўйича видео қўлланма ўқув ролиги бўлиб, унда етказиб берувчиларнинг электрон харидларда иштирок этиш жараёни тўлалигича кўрсатилган. Шу жумладан, порталда регистрациядан ўтиш, биржада аккредитациядан ўтиш ва электрон савдоларда иштирок этиш шартлари ҳам батафсил ёритилган.

"ЎзРТХБ" АЖ: Ҳамкорликдаги ютуқлар пойде... 31 Окт 2016

Loader

ПОДРОБНЕЕ