Ҳафталик котировкалар

Ҳафталик котировкалар 17/04/2017-21/04/2017  PDF (162Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 17/04/2017-21/04/2017  PDF (137Kb)

Ҳафталик котировкалар 10/04/2017-14/04/2017  PDF (162Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 10/04/2017-14/04/2017  PDF (137Kb)

Ҳафталик котировкалар 03/04/2017-07/04/2017  PDF (162Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 03/04/2017-07/04/2017  PDF (137Kb)

Ҳафталик котировкалар 27/03/2017-31/03/2017  PDF (162Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 27/03/2017-31/03/2017  PDF (137Kb)

Ҳафталик котировкалар 18/03/2017-24/03/2017  PDF (159Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 18/03/2017-24/03/2017  PDF (132Kb)

Ҳафталик котировкалар 13/03/2017-17/03/2017  PDF (164Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 13/03/2017-17/03/2017  PDF (136Kb)

Ҳафталик котировкалар 06/03/2017-10/03/2017  PDF (164Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 06/03/2017-10/03/2017  PDF (136Kb)

Ҳафталик котировкалар 27/02/2017-03/03/2017-  PDF (164Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 27/02/2017-03/03/2017-  PDF (132Kb)

Ҳафталик котировкалар 20/02/2017-24/02/2017-  PDF (164Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 20/02/2017-24/02/2017-  PDF (132Kb)

Ҳафталик котировкалар 13/02/2017-17/02/2017-  PDF (164Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 13/02/2017-17/02/2017-  PDF (132Kb)

Ҳафталик котировкалар 06/02/2017-10/02/2017-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 06/02/2017-10/02/2017-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар 30/01/2017-03/02/2017-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 30/01/2017-03/02/2017-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар 16/01/2017-20/01/2017-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 16/01/2017-20/01/2017-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар 09/01/2017-13/01/2017-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 09/01/2017-13/01/2017-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар 03/01/2017-06/01/2017-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 03/01/2017-06/01/2017-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар 26/12/2016-30/12/2016-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 26/12/2016-30/12/2016-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар 19/12/2016-23/12/2016-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 19/12/2016-23/12/2016-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар 12/12/2016-16/12/2016-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 12/12/2016-16/12/2016-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар 05/12/2016-09/12/2016-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 05/12/2016-09/12/2016-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар 21/11/2016-25/11/2016-  PDF (156Kb)

Ҳафталик котировкалар (Экспорт) 21/11/2016-25/11/2016-  PDF (156Kb)