Видеоматериаллар

Загрузка проигрывателя ...
UZEX хабарлари май 2013
Загрузка проигрывателя ...
UZEX хабарлари апрель 2014
Загрузка проигрывателя ...
Электрон харидлар бўйича видео қўлланма ўқув ролиги бўлиб, унда етказиб берувчиларнинг электрон харидларда иштирок этиш жараёни тўлалигича кўрсатилган.
Загрузка проигрывателя ...
UzEx Хабарлари июнь 2014
Загрузка проигрывателя ...
UzEx xabarlari sentyabr 2014
Загрузка проигрывателя ...
UzEx Хабарлари февраль 2016
Загрузка проигрывателя ...
"ЎзРТХБ" АЖ МДХ мамлакатлар ҳудудида динамик ривожланиб келаётган товар биржаси ҳисобланади.
Загрузка проигрывателя ...
Ем маҳсулотлари бозори 2015 йил январь-октябрь